Phương pháp dạy tiếng anh MAT cho trẻ em - Thủ thuật, mẹo vặtPhương pháp dạy tiếng anh MAT cho trẻ em | Kênh tổng hợp đời sống

  • March 23, 2016
**Phương pháp dạy tiếng anh MAT** (model-action-talk) là phương pháp dạy tiếng anh do một nhà giáo học pháp có tên Ritsuko Nakata khởi xướng. Phương pháp MAT giúp trẻ em học tiếng anh tự nhiên, hiệu quả và nhanh chóng

Phương pháp học tiếng anh MAT

**Đặc trưng của phương pháp học tiếng anh MAT**: trong giờ **[học tiếng anh](https://english4u.com.vn/)** trẻ nói chiếm 80% giờ dạy, dẫn dắt trẻ tới chỗ tự nói chuyện với nhau bằng tiếng anh, phương pháp này có thể áp dụng với tất cả các loại lớp, kể cả những lớp có sĩ số đông.
**Nội dung của phương pháp MAT**: phương pháp MAT chủ trương dạy trẻ nói thông qua 3 bước:
**Bước 1: Vocabulare**: phương pháp này sử dụng flascard để giới thiệu về từ mới, sau đó yêu cầu học sinh nghe và nhắc lại từ mới. Phương pháp này giúp học sinh cảm nhận từ mới một cách tự nhiên và đúng với lỗi phát âm của người bản ngữ. Trong quá trình học từ vựng cần chú trọng tới phát âm bởi với người lớn chỉnh phát âm là điều khó khăn nhưng với trẻ em thì cần phát âm chuẩn và chỉnh sửa phát âm với trẻ em rất dễ dàng. Ở bước này giáo viên nên khuyến khích trẻ luyện tập theo nhóm và luyện nói một cách tự nhiên nhất
[![](https://3.bp.blogspot.com/-BFwlLe3SW1Q/VvH6-hM6ynI/AAAAAAAABVQ/m9iE73R9f7wli06pp6dOkpSXSkwytroBQ/s320/phuong-phap-hoc-tieng-anh-MAT.jpg)](https://3.bp.blogspot.com/-BFwlLe3SW1Q/VvH6-hM6ynI/AAAAAAAABVQ/m9iE73R9f7wli06pp6dOkpSXSkwytroBQ/s1600/phuong-phap-hoc-tieng-anh-MAT.jpg)
**Bước 2: sentence**: ở bước này giáo viên đưa những từ vựng vừa học được vào trong câu, nhưng phải dạy những từ keyword trong câu trước. Ở bước này yếu tố tự nhiên đóng vai trò quan trọng, để đạt được yết tố tự nhiên khi nói cần có trọng âm nếu không trẻ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp.
**Bước 3: question**:  câu hỏi chính là yếu tố tạo nên sự giao tiếp vì vậy trọng âm câu lại được nhấn mạnh một lần nữa. Trong quá trình cho học sinh luyện giáo viên cần thay đổi nhiều hình thức khác nhau để học sinh không bị nhàm chán